DLOUHODOBÁ TRADICE V OBORU

Produkty

MRWheels a.s. navazuje na tradici VHM, jako tradičního středoevropského výrobce a dodavatele válcovaných kruhů a obručí pro železniční vozidla.

Klíčovým produktem v této oblasti je specializovaná výroba válcovaných obručí pro všechny typy železničních vozidel – tramvaje, lokomotivy, nákladní i osobní vozy.


SLUŽBY

Tepelné zpracování

Tepelné zpracování provádíme ve 12 plynových pecích a 4 kalících nádržích. Technologický proces je řízen PC a dokládán záznamem o průběhu tepelného zpracování.

ŘEZÁNÍ

Řezání provádíme na 4 pásových pilách, maximální průřez řezaného materiálu je 1750x1750 a maximální hmotnosti 60t.

PÁLENÍ

Pálení provádíme na 2 palicích strojích Messer s možností předehřevu materiálu ve 2 pecích. V případě potřeby tepelného zpracování po pálení (vychlazování, jakostní TZ) jsem schopni realizovat v úseku kalírny.

ROVNÁNÍ

Rovnání realizujeme na lisu s lisovací silou – 10 000 t při tlaku 460 ATM


Kontaktujte nás